Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

PWYNTIAU CYSWLLT

CADW
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CFI5 7QQ
Ffôn: 01443 336000
E-bost: cadw@wales.gsi.gov.uk

HISTORIC ENGLAND
Historic Buildings, Monuments and Designed
Landscapes
Ffôn: 0870 333 1181
E-bost: customers@english-heritage.org.uk

HISTORIC SCOTLAND
Longmore House
Salisbury Place
Edinburgh
EH9 ISH
Ffôn: 0131 6688800

NORTHERN IRELAND
ENVIRONMENT AGENCY

Waterman House
5-33 Hill Street
Belfast BTl 2LA
Ffôn: 02890 543064

ANCIENT MONUMENTS SOCIETY
St Ann's Vestry Hall
2 Church Entry
London
EC4V 5HB
Ffôn: 020 7236 3934
E-bost: office@ancientmonumentssociety.org.uk
www.ancientmonumentssociety.org.uk

CHURCH MONUMENTS SOCIETY
E-bost: churchmonuments@aol.com
www.churchmonumentssociety.org

WAR MEMORIALS TRUST
The Conservation Officer
42a Buckingham Palace Road
London
SWIW 0RE
Ffôn: 020 7233 7356
www.warmemorials.org

THE MAUSOLEA AND MONUMENTS TRUST
70 Cowcross Street
London
ECIM 6EJ
Ffôn: 020 7608 1441
E-bost: mausolea@btconnect.com
www.mausolea-monuments.org.uk

THE PUBLIC MONUMENTS AND SCULPTURE ASSOCIATION
70 Cowcross Street
London
EC1M 6EJ
Ffôn: 020 7490 5001 (please leave a message)
E-bost: pmsa@btconnect.com
www.pmsa.org.uk

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor,
The Forsyth Building, 5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Email: dcms.cm@davies-group.com
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader

Troedyn